งานออกแบบและก่อสร้าง SELF STORAGE

Last updated: 2021-06-04  |  1728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานออกแบบและก่อสร้าง SELF STORAGE

การให้บริการออกแบบและติดตั้ง สำหรับ Landlord ที่มีพื้นที่และมีความต้องการติดตั้ง Storage ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ Self Storage ที่สามารถให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตฐานการให้บริการ Self Storage แบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ตามความต้องการ ทั้งอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ และอาคารเดิมที่จะดัดแปลงเป็น Self-Storage ช่วยกำหนดและออกแบบขนาดให้เหมาะสมกับการให้บริการ ด้วยคุณภาพที่สูง และเป็นไปตามมาตรฐาน Self-Storage

 

 

Powered by MakeWebEasy.com