เกี่ยวกับบริษัท

     

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ ”i-Store”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 77.66 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยคุณภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว (Self Storage) แบรนด์ i-Store โดยเปิดให้บริการสาขาแรกที่สาขาสีลม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และ สาขาสุขุมวิท 24 ในปีถัดไป


จุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณภักดี อนิวรรตน์ ที่มองเห็นโอกาสจากพฤติกรรมของคน ที่นิยมอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม และจำนวนความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการศึกษาแนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัวในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รวมไปถึงพื้นที่ในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมของการใช้ชีวิตในแบบสังคมเมือง (Urbanization) ใกล้เคียงกับประเทศไทย  จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของในประเทศไทย และเป็นการสร้างธุรกิจ Self Storage เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการพื้นที่เก็บของส่วนตัวนอกบ้าน อาทิ กระเป๋าเดินทาง ถุงกอล์ฟ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านตามเทศกาลต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งของสำคัญที่มีคุณค่าต่อจิตใจ หรือของสะสม เป็นต้น นอกจากนั้นบริการของ i-Store ยังช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ต้องการเก็บเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน เก็บสต๊อกสินค้า เป็นต้น


การให้บริการ  Self Storage เติบโตไปได้อย่างดี โดยการให้บริการในสาขาสีลมมีอัตราการใช้บริการ (Occupancy rate) สูงถึงร้อยละ 40 หลังจากเปิดให้บริการเพียง 7 เดือน ในส่วนของสาขาสุขุมวิท 24 มีผลการตอบรับที่ดีหลังจากที่เปิดให้บริการเพียงไม่กี่เดือน โดยปัจจุบันสาขาสุขุมวิท 24 และสาขาสีลม มีอัตราการใช้บริการเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการพัฒนาธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) ขององค์กร คือ Increasing Space For Urban Life เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมงานทุกคนในการพัฒนา คิดค้น นวัตกรรมและการบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนที่อยู่อาศัยในเมือง

 

Powered by MakeWebEasy.com